Pages Menu
 

Categories Menu

Posted by on maj 2, 2019 in Budowlanka i remonty |

Formalności przed rozpoczęciem budowy domu

Udało nam się kupić wymarzoną działkę, sprawdziliśmy czy możemy na niej budować i już chcemy przystąpić do stawiania naszego wymarzonego domu. Jednak niestety formalności nie kończą się na zakupie działki. Prawo budowlane jest znacznie bardziej skomplikowane. Jak zgłosić budowę domu i co do tego wszystkiego ma kancelaria prawnicza?

Zgłoszenie budowy domu – jak to wygląda?

Zgłoszenie zamiaru budowy domu należy głosić w Starostwie. W dokumentach musimy określić do chcemy zbudować i jaki jest zakres oraz sposób wykonywania prac budowlanych. Musimy też podać kiedy chcemy rozpocząć budowę. Już na tym etapie może przydać nam się kancelaria prawnicza, którą będziemy mieli w zanadrzu na wypadek, jakby Starostwo nie działało na naszą korzyść.

Jakie dokumenty będą nam potrzebne?

1. Cztery kopie projektu budowlanego. Musimy do niego dołączyć wszelkie pozwolenia i opinie, np od konserwatora zabytków, jeśli nasza działka jest wpisana w krajowym rejestrze zabytków. Do tego potrzebne będzie też zaświadczenie mówiące o tym, że architekt, który go wykonał jest członkiem izby architektów.
2. Oświadczenie mówiące o tym, że mamy prawo do budowania na danej działce, a więc na przykład akt własności.
3. Decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, ale tylko wtedy, kiedy wymaga tego od nas prawo budowlane. Nie zawsze będzie to konieczne.

Kiedy dokonać zgłoszenia?

Najważniejsze jest to, żeby zgłosić budowę przed jej rozpoczęciem. Od tego dnia musimy poczekać 21 dni, w których administracja może zabronić nam budowy. Kiedy może się tak stać?

Dlaczego nie mogę budować?

Powodów może być naprawdę wiele i warto je znać jeszcze zanim zgłosimy budowę domu. Do najpopularniejszych należą:
-budowa narusza prawo budowlane ustalone w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, lub jakiekolwiek inne przepisy prawne,
-chcemy budować w miejscu, w którym już znajduje się jakiś obiekt,
-nasza budowa zagraża bezpieczeństwu ludzi,
-budowa zagraża zachowaniu zabytków,
-budowa zagraża środowisku naturalnemu,
-budowa ogranicza tereny sąsiedzkie.
Oprócz tych wszystkich powodów, problemem może okazać się fakt, że nie dostarczyliśmy wszystkich niezbędnych dokumentów. W takiej sytuacji otrzymamy wezwanie do tego, żeby jak najszybciej uzupełnić braki. Urząd poda nam termin, w jakim będziemy musieli to zrobić. To bardzo ważne, żeby go dotrzymać, bo jeśli tego nie zrobimy w terminie, może się okazać, że zostanie wniesiony sprzeciw i nasza budowa nie będzie mogła się odbyć.