Pages Menu
 

Categories Menu

Posted by on paź 12, 2019 in Budowlanka i remonty |

Kontenery budowlane

Kontenery budowlane

Każda, nawet niewielka budowa, zarówno inwestycja mieszkaniowa, jak i komercyjna, wymaga zapewnienia odpowiednio chronionej przestrzeni do przechowywania materiałów budowlanych. Także pracownikom należy zapewnić odpowiednią przestrzeń socjalną, z której będą mogli korzystać w zakresie dostępu do sanitariatów czy jako bezpieczne miejsce do odpoczynku w czasie przerwy. W tym celu na placu budowy umieszcza się specjalne kontenery budowlane.

Przestrzeń magazynowa

Różne materiały budowlane mają różne wymagania względem sposobu przechowywania. Jedne są bardziej, inne mniej odporne na niszczenie pod wpływem czynników atmosferycznych. Szczególnie niebezpieczna jest woda i wilgoć, która może powodować przede wszystkim procesy takie jak gnicie elementów drewnianych czy rdzewienie elementów metalowych. Kontenery budowlane zapewnią przede wszystkim podstawową ochronę przed czynnikami fizycznego zniszczenia, dzięki czemu w razie opóźnień na budowie, będziemy mogli zapewnić materiałom budowlanym odpowiednie zabezpieczenie. Zniszczone lub uszkodzone materiały to bowiem nie tylko zagrożenie budowlane, ale i straty finansowe spowodowane koniecznością ponownego kupienia zniszczonych komponentów konstrukcji.

Przestrzeń socjalna

Kontenery budowlane to też konstrukcje, które zapewnią pracownikom odpowiednie zaplecze sanitarno-socjalne. Nie chodzi jedynie o kwestie dostępności do toalet czy czystej wody. To też miejsce odpowiednie, aby ogrzać się w zimie lub ochłodzić w lecie. Przestrzeń socjalna zapewnia tez miejsce do przechowywania dokumentacji budowlanej.

Wielkość dostosowana do potrzeb budowy

Ilość i wielkość kontenerów należy oczywiście dostosować do wielkości i typu konstrukcji. Jeżeli mamy do czynienia z budową domu jednorodzinnego, być może takie zaplecze nie będzie konieczne. Przy większych inwestycjach jest to jednak konieczność. Oczywiście warto zwrócić uwagę na fakt, że wielkość inwestycji nie zawsze jest powiązana z zapotrzebowaniem na zaplecze kontenerowe. Wpływ ma na to to, czy wszystkie budynki konstrukcji są wznoszone jednocześnie czy etapami. W tym drugim przypadku budynków zapleczowych będziemy potrzebowali mniej, bowiem etapowe budowanie inwestycji złożonej z wielu budynków będzie jednorazowo wymagało obecności mniejszej liczby pracowników. Ograniczymy tym samym niepotrzebne koszty na nieużywaną przestrzeń kontenerową.

Wielokrotny użytek to oszczędność

Jeżeli jesteśmy deweloperami, warto zainwestować większe pieniądze w kontenery budowlane wykonane z materiałów lepszej jakości i takie, które mogą być wielokrotnie instalowane i deinstalowane. dłuższej perspektywie zapewni nam to spore oszczędności przy realizacji kolejnych inwestycji.