Pages Menu
 

Categories Menu

Posted by on lis 12, 2019 in Budowlanka i remonty |

Kupno mieszkania

Kupno mieszkania

Czynnością, która finalizuje kupno mieszkania czy też dom, jest zgodnie z polskim prawem podpisanie odpowiedniego aktu notarialnego. Istnieje wiele nieporozumień związanych z tą czynnością. Przede wszystkim wiedza na temat tej kwestii jest nam potrzebna do tego, abyśmy nie stali się ofiarą oszustwa lub wyłudzeń finansowych. Warto chronić się też przed osobami, które podają się za notariuszy, a nie posiadają ku prowadzonej działalności odpowiednich uprawnień.

Co musi zawierać ważny akt notarialny?

Każdy respektowany przez polskie prawo dokument składa się z określonych przez ustawę, stałych i niepodważalnych elementów. Niedopilnowanie prawidłowości sformułowania dokumentów i zawarte w nim błędy mogą prowadzić do jego nieważności lub konsekwencji prawnych. Oto podstawowe elementy, które powinien posiadać prawidłowo zbudowany akt notarialny:

dzień, miesiąc i rok sporządzenia
miejsce sporządzenia
imię, nazwisko, siedzibę kancelarii
imię, nazwisko i miejsce zamieszkania podmiotów
oświadczenia stron
stwierdzenie odczytania, przyjęcia i podpisania aktu
podpisy stron
podpis notariusza

Forma i cel – po co nam akt notarialny?

Akt notarialny przede wszystkim daje nam podstawę prawną do domagania się realizacji ujętych w nim zapisów. Siły sprawczej dodaje mu dodatkowo obecny przy podpisaniu notariusz, który sprawuje pieczę nad tym, aby dokument był zgodny z obowiązującym polskim prawem. Treść aktu notarialnego może mieć różne brzmienie i dotyczyć różnych kwestii prawnych.

Ile kosztuje notariusz?

Nie ma na to pytanie jednoznacznej odpowiedzi. Prawo polskie normuje jedynie to, ile mogą wynosić maksymalne stawki kwotowe lub procentowe związane ze stworzeniem konkretnego aktu notarialnego. Stawki te zaś są zależne od wartości przedmiotu czynności notarialnej. Warto raz jeszcze podkreślić, że są to stawki maksymalne. Na przykład przy przedmiocie czynności notarialnej o wartości do 3000zł, opłata maksymalna wynosi 100zł, a gdy wartość waha się od 60 tysięcy do 2 milionów opłata to 3770zł + 0, 2% nadwyżki ponad 1 milion zł. Cena za sporządzenie aktu notarialnego każdorazowo ustalana jest indywidualnie.

Odpowiedzialność prawna notariusza

Ceny u różnych notariuszy mogą się różnić. Niech nas zatem nie zaskoczą niższe koszty, ważność podpisanych dokumentów zależy od precyzji ich konstrukcji i uprawnień osoby notariusza. Sam notariusz ponosi odpowiedzialność cywilną względem ewentualnych szkód spowodowanych na przykład nieprawidłowościami w obrębie konstrukcji lub zapisów aktu notarialnego.