Pages Menu
 

Categories Menu

Posted by on lip 11, 2018 in Budowlanka i remonty |

Wszystko, co musisz wiedzieć o klimatyzacji

Wszystko, co musisz wiedzieć o klimatyzacji

Klimatyzacja wydaje się być pojęciem dosyć oczywistym – czy jednak jest tak w rzeczywistości? O tym dowiesz się z lektury poniższego tekstu.

Słowem wstępu

Klimatyzowanie jest to proces polegający na przetwarzaniu powietrza w pomieszczeniu, którego głównym przeznaczeniem jest zapewnienie i utrzymanie w nim takich warunków klimatycznych, czyli odpowiedniego zakresu temperatur i wilgotności powietrza, które będą nadawać dogodne i pożądane warunki zarówno do pracy, jak i codziennego funkcjonowania człowieka, znane jako warunki komfortu. Kolejnym obszarem, na którym klimatyzacja pełni ważne funkcje jest przemysł – ma ona na celu zapewnienie odpowiednich warunków do zajścia konkretnych procesów. W potocznym języku słowo klimatyzacja jest często błędnie utożsamiane z chłodzeniem – nie zawsze musi się jednak z nim wiązać. Póki co wszystko wydaje się być dość proste i oczywiste – dlaczego czas, aby przejść dalej.

Czynniki chłodzące wykorzystywane przy klimatyzacji

Skoro wiemy już, do czego służy, czas zorientować się, jak konkretnie działa, a konkretnie jakie substancje wykorzystywane są do procesu chłodzenia. Od powstania aż do roku 1920 stosowany był w tym celu dwutlenek węgla, po czym zastąpiły go substancje z grupy fluoryzowanych węglowodorów. Były one praktyczniejsze, ponieważ można je wykorzystywać przy niższym ciśnieniu występującym w układzie chłodzącym. Fluoro-węglowodory zostały następnie zastąpione poprzez wolno się ulatniający z obszaru układu chłodzącego czynnik R12 (nazwany dichlorodifluorometanem), który charakteryzowały dobre właściwości termodynamiczne. I na niego jednak przyszedł w końcu czas, ponieważ okazał się bardzo szkodliwy dla ziemskiej ozonosfery i wycofany z użytku. Zastąpił go tetrafluoroetan, znany bardziej jako czynnik R134a. Ma on bardzo dobre właściwości termodynamiczne, ale też niestety dosyć spory indeks GWP, czyli Potencjał Tworzenia Efektu Cieplarnianego. Obecnie w Europie używane są czynniki HFO1234yf bądź R744 (czyli dwutlenek węgla).

Podstawowe zagadnienia związane z klimatyzacją

Warunki komfortu, czy mówiąc inaczej komfort cieplny to takie cechy mikroklimatu, które powodują u człowieka dobre samopoczucie. Opiera się on w dużej mierze na równowadze cieplnej ludzkiego ciała. Wpływają na nią takie czynniki, jak aktywność fizyczna, ubrana odzież oraz parametry zewnętrzne, to jest temperatura i wilgotność względna powietrza, prędkość jego przepływu i tak dalej. Na podstawie szeregu naukowych badań opracowana została norma ISO, w której wrażenia cieplne, jakie odczuwa człowiek wyrażane są przy pomocy wskaźników PMV (dotyczący pomieszczeń zamkniętych, odczucia cieple człowieka wyrażone w 7-stopniowej skali) oraz PPD (wskaźnik stanowiący przewidywany odsetek osób niezadowolonych z panujących w danym pomieszczeniu warunków cieplnych). Optymalne warunki do pracy w standardach biurowych to temperatura powietrza latem w granicach 23-26, zimą zaś 20 – 24 stopni Celsjusza; wilgotność powietrza w granicach 40-60% oraz prędkość powietrza w strefie, w której przebywają ludzie od 0, 2 do 0, 5 m/s. Jeśli którykolwiek z tych warunków nie zostanie spełniony ludzie odczuwać mogą duszności, uczucie parności bądź przeciągu i inne nieprzyjemne dolegliwości. Klimatyzacja ma na celu wyregulowanie tych warunków. Należy mieć na uwadze, że są one inne dla osób wykonujących pracę o innej skali aktywności fizycznej.

Mikroklimat technologiczny
Nie tylko ludzie, ale też procesy technologiczne mogą wymagać zapewnienia im odpowiednich warunków mikroklimatycznych. Ważne dla powodzenia procesu jest tutaj nie tylko określenie, jakie są to konkretnie warunki, ale też utrzymanie ich w konkretnych ramach. Różne procesy wymagają odmiennych warunków.

Warunki zewnętrzne
Instalacja urządzeń służących do klimatyzacji pomieszczeń musi być poprzedzona przygotowaniem jej do działania (czyli zapewnienia komfortu cieplnego) w każdych warunkach atmosferycznych panujących na zewnątrz. Sporządzone zostały w tym celu specjalne tablice z obliczeniowymi parametrami zewnętrznymi, do których zalicza się poza temperaturą i wilgotnością powietrza także wietrzność i nasłonecznienie. Sporządzenie tablic poprzedzone zostało szczegółowymi badaniami. Dane są publikowane między innymi na amerykańskiej stronie internetowej Weather Data – dotyczą one ponad 100 krajów na 6 kontynentach, w tym także Polski.

Parametry techniczne – sprawność
Wszelkie urządzenia służące do regulacji warunków klimatycznych, czyli zarówno urządzenia chłodzące, jak i grzejące, muszą być w pełni sprawne i dzięki temu bezpieczne. Skale ich sprawności wyraża się poprzez dwa podstawowe czynniki: EER, czyli Współczynnik Wydajności Chłodniczej oraz COP, czyli Współczynnik wydajności energetycznej.

Klimatyzacja to proces trochę bardziej skomplikowany, niż mogłoby się początkowo wydawać, dlatego instalacje odpowiednich urządzeń powinno się bezwzględnie powierzyć specjalistycznym firmom. Zapewnimy sobie tym samym zarówno komfort, jak i bezpieczeństwo.