Pages Menu
 

Categories Menu

Posted by on lip 21, 2018 in Budowlanka i remonty |

Na czym polega usuwanie wilgoci z powietrza?

Na czym polega usuwanie wilgoci z powietrza?

Na czym polega osuszanie?

Proces osuszania powietrza polega na zmniejszeniu ilości występującej w jej składzie pary wodnej. Powietrze osuszyć można przy pomocy kilku metod: ogrzewania i wentylacji, osuszania kondensacyjnego i osuszania adsorpcyjnego. Na czym one polegają wyjaśnione zostanie szczegółowo poniżej.

Metody osuszania powietrza

Pierwsza z metod, czyli ogrzewanie i wentylacja opiera się na podniesieniu temperatury powietrza w konkretnym pomieszczenia oraz poddawaniu go intensywnemu procesowi wentylacji. To, na ile efektywne będą to czynności zależy w dużej mierze od warunków atmosferycznych panujących na zewnątrz, które mogą nie tylko znacznie utrudnić, ale też całkowicie uniemożliwić ich wykonanie. Ta metoda jest tym bardziej skuteczna, im zewnętrzna temperatura jest niższa, a wewnętrzna wyższa. Najlepsze efekty osiągane są więc zimą, słabsze wiosną i jesienią, najgorsze zaś latem. Jeśli osuszane mają być przy pomocy ogrzewania i wentylacji wilgotne mury, temperatura wewnątrz pomieszczenia nie powinna przekraczać 35 stopni Celsjusza, gdyż wyższe temperatury prowadzić mogą do zbyt dużego wzrostu ciśnienia pary wodnej, co w konsekwencji doprowadzić może do ich niszczenia i pękania. Dodatkowo warto wspomnieć, że stosowanie tej metody związane jest w wysokimi kosztami. Ma to związek z jej niską efektywnością, ponieważ osuszanie trwa dosyć długo, a do osiągnięcia zadawalających efektów konieczna jest spora różnica temperatur, co skutkuje dużym zapotrzebowaniem na moc grzewczą.

Druga metoda to osuszanie kondensacyjne. Jest to metoda polegająca na odbieraniu wilgoci z powietrza poprzez schłodzenie go poniżej punktu rosy, co doprowadzi do skraplania wilgoci, czyli kondensacji. Wykorzystuje się w tym celu specjalne osuszacze powietrza, które składają się z wentylatora, sprężarki, wymienników ciepła, to jest skraplacza i parownika oraz elementu rozprężnego. Wentylator wymusza w tym procesie przepływ wilgotnego powietrza poprzez wymienniki ciepła. Ponieważ temperatura parownika jest niższa aniżeli temperatura punktu rosy, dochodzi do kondensacji, czyli wykraplania się zawartej w powietrzu pary wodnej na jego ściankach. Kondensat, czyli skroplona para wodna przechowywana jest w specjalnym zbiorniku w osuszaczu, albo też odprowadzana, w zależności od konkretnego modelu, do kanalizacji lub na zewnątrz. Po tym, jak osuszone i ochłodzone powietrze przejdzie przez parownik, dostaje się do skraplacza, gdzie zostaje ogrzane. Powoduje to dodatkowy spadek wilgoci. Ze skraplacza osuszone powietrze wraca do pomieszczenia, z którego zostało wessane. Powietrze wyssane ma o około 3-8 stopni więcej niż w momencie wessania, co może dodatkowo wpłynąć na szybsze odparowywanie a tym samym osuszanie wody na przykład ze ścian albo mebli, jednocześnie nie powodując ich niszczenia. Wydajność tej metody uzależniona jest zarówno od warunków pracy, czyli temperatury panującej w pomieszczeniu i stopniu wilgoci, oraz od parametrów samego urządzenia, czyli jego rozmiaru, producenta i tak dalej.

 

Najlepsza jest ona przy wyższych temperaturach i wilgotności względnej, dlatego po obniżeniu ilości wody w powietrzu jego wydajność zmniejsza się. Ten typ osuszania jest o wiele skuteczniejszy, tańszy i efektywniejszy od osuszania i wentylowania, ale jemu również nie brakuje wad. Najskuteczniejsza zdaje się być metoda trzecia.
Kolejna metoda to osuszanie adsorpcyjne, w trakcie której wilgoć odbierana jest z powietrza przy wykorzystaniu materiałów higroskopijnych. Wykorzystuje się przy tym procesie specjalne osuszacze absorpcyjne, które składają się z obrotowego bębna z zespołem napędowym, wentylatorów, nagrzewnic powietrza, filtrów, obudowy oraz osprzętu. Do wykonania bębna wykorzystuje się najczęściej odpowiednio wyprofilowane aluminiowe blachy z powierzchnią pokrytą substancją higroskopijną. Dzięki takiej budowie znacznie zwiększa się powierzchnia chłonąca wilgoć. Bęben napędzany jest za pomocą silnika elektrycznego za pośrednictwem przekładni. Dzieli się on na sektor osuszający i sektor regeneracyjny, dzięki czemu na bębnem otrzymuje się osuszone powietrze. Bęben w osuszaczu obracając się przenosi zwilgotniały materiał higroskopijny, który następnie trafia do sektora regeneracyjnego, gdzie przepływa gorące powietrze jednocześnie odbierając wilgoć i wyrzucając ja na zewnątrz. Osuszacz tego typu jest bardzo trwały, można łatwo utrzymać go w czystości, ponieważ po pierwsze można go myć, po drugie zaś ma zdolność samooczyszczenia i zapobiegania rozwojowi bakterii. Kolejnym plusem tej metody jest możliwość osuszania powietrza bez konieczności wcześniejszego schładzania go. Jest to metoda stosowana często w przemyśle spożywczym, farmaceutycznym czy w systemach klimatyzacyjnych.

Istnieją poza tym inne typy osuszaczy, to jest absorpcyjny i membranowy, są one jednak o wiele mniej popularne. Pozbycie się nadmiernej wilgoci z powietrza ma spore znaczenie, nie tylko dla komfortu życia i pracy przebywających w konkretnych pomieszczeniach osób, ale też ze względu na fakt, że wilgoć niszczy różnego rodzaju i sprzęty oraz meble.