Pages Menu
 

Categories Menu

Posted by on sie 12, 2019 in Inne |

Metale i ich obróbka

Metale i ich obróbka

Metal w materiałoznawstwie to materiał (zwykle krystalicznych) o wiązaniach metalicznych. Charakteryzuje go plastyczność, sprężystość, nieprzezroczystość, dobre przewodnictwo (zarówno elektryczne, jak i cieplna), metaliczny połysk, duża wytrzymałość mechaniczna, dodatni temperaturowy współczynnik rezystancji oraz spora łatwość obróbki. To właśnie tego zagadnienia dotyczyć będzie dalsza część poniższego tekstu – rodzajów obróbki jest bowiem sporo całkiem sporo. Obróbka metali to nic innego jak zestawienie wszelkich procesów podczas których dochodzi do zmiany kształtów poszczególnych metalowych elementów. Do obróbki metali wykorzystuje się specjalistyczne, stale unowocześniane technologie. Obróbka metali najczęściej wykorzystywana jest przez przemysł – jest to jedno z najpopularniejszych rozwiązań w wielu zakładach. Proces obróbki metali wiąże się zarówno z ich fizyczną, jak i chemiczną charakterystyką.

Poszczególne rodzaje obróbki metali – nowoczesny przemysł

Obróbką metali określa się więcej niż pojedynczy proces. Wyróżnić możemy następujące rodzaje: obróbka skrawaniem, obróbka plastyczna, obróbka chemiczna oraz obróbka cieplno-chemiczna. Poniżej opisane zostały poszczególne rodzaje. Obróbka skrawaniem polega na nadaniu wybranym przez nas elementów oczekiwanych kształtów oraz rozmiarów przy pomocy usuwania niektórych części materiału. Na obróbkę skrawaniem składają się następujące procesy – toczenie, frezowanie oraz szlifowanie. Podczas obróbki plastycznej do zmiany kształtu materiału dochodzi w konsekwencji zabiegów plastycznych. Można przeprowadzić ją zarówno na zimno, jak i na gorąco. Wyróżnia się cztery rodzaje tego typu o obróbki – kłucie, gięcie, tłoczenia i ciągnięcie. Obróbka cieplna to inaczej przeprowadzenie termicznych zabiegów. W ich efekcie dochodzi do zmiany struktury metali oraz modyfikacji zarówno chemicznych, fizycznych oraz mechanicznych właściwości. Na obróbkę cieplną składają się następujące procesy: stabilizowanie, hartowanie, wyżarzanie oraz przesycanie. W trakcie obróbki chemicznej na metalach przeprowadza się chemiczne albo fizykochemiczne oddziaływanie, co w konsekwencji prowadzi do powstania powłoki ochronnej zapobiegającej przed korozją i uszkodzeniami mechanicznymi. W trakcie cieplno chemicznej obróbki metali dochodzi do modyfikowania niektórych fizycznych i chemicznych właściwości w skutek ciepła i chemicznego oddziaływania. Ten rodzaj obróbki stosuje się głównie na stopach żelaza z węglem, takich jak stał czy też żeliwa.