Studnia głębinowa – korzyści

Studnia głębinowa jest wydatkiem rzędu kilku tysięcy złotych. Niektórych taka kwota zniechęca, inni nie mają wyboru, ponieważ na ich działce brak jest możliwości podłączenia wody z miejskich wodociągów.

Inwestycja w budowę studni głębinowej nawet na działkach, które mają możliwość pobierania wody z miejskich wodociągów przynosi wiele korzyści. Przede wszystkim nie dotyczy nas ryzyko nagłej awarii, jakie w miejskich wodociągach zdarzają się co jakiś czas. Mamy nieprzerwany dostęp do czystej wody, której używamy również do nawadniania ogrodu. Własna woda jest rozwiązaniem, które na dłuższą metę pozwala zaoszczędzić – nie ma konieczności opłacania miejskich wodociągów.

Zanim przystąpimy do budowy

Zanim przystąpimy do budowy studni głębinowej powinniśmy zapoznać się z przepisami prawnymi regulującymi ich funkcjonowanie. Studnie głębinowe powinny znajdować się minimum: 5 metrów od granicy działki, 7,5 metra od rowu przydrożnego, 15 metrów od budynków inwentarskich, 30 metrów od oczyszczalni ścieków, 70 metrów od nieutwardzanych wybiegów dla zwierząt hodowlanych. Regulacje te mają zapewnić dostęp do jak najwyższej klasy wody.

Inną kwestią, na którą trzeba zwrócić uwagę jest występowanie warstw wodonośnych na obszarze, na którym zamierzamy wiercić studnię.

Budowa studni głębinowej

Głównymi etapami proces budowy studni głębinowej są: wykonanie odwiertu i uzbrojenie go, montaż uprzednio wybranej pompy głębinowej, obudowa studni, przyłączanie studni do budynku.

Koszty budowy studni głębinowych

Koszty budowania studni głębinowych są bardzo zróżnicowane. Zależą między innymi od tego jak głęboko zalegają warstwy wodonośne, z których zamierzamy korzystać. Jeżeli wody zalegają bardzo głęboko, a powierzchnia, w której zamierzamy wiercić studnię jest mało dogodna, przykładowo charakteryzuje się znacznym poziomem zadrzewienia, jest bardzo twarda, niejednorodna, pochyła, itp., wówczas koszty budowy studni głębinowej znacznie wzrastają, ponieważ wzrasta również nakład pracy.

studnia_glebinowa-2