1. Odwierty wykonywane metodą udarowo-okrętną

 • piezometry,
 • studnie głębinowe,
 • otwory rozpoznawcze,
 • otwory pod kolektory pionowe,
 • studnie pod pompy ciepła,
 • renowacje studni,
 • likwidacje studni,
 • odwodnienia za pomocą studni,
 • stacje uzdatniania wody,
 • przyłącza i sieci wodociągowe,
 • projekty geologiczne,
 • obudowy studzienne z kręgów betonowych

2. Roboty ziemne
3. Wykopy i usługi koparką